Thời Sự
CHÍNH SÁCH MỚI CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 8-2014

 Một số chính sách phát triển thủy sản; người đứng đầu cơ quan thuộc Chính phủ tiếp dân ít nhất 1 ngày/tháng; quy định lựa chọn nhà thầu qua mạng; tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu nghệ nhân lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/2014.

Chi Tiết
CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM TÔM XUẤT KHẨU - QUẢN LÝ BẮT ĐẦU TỪ ĐÂU.

 Chất lượng các sản phẩm tôm không đơn giản chỉ dựa vào sự kiểm tra, xử phạt mà trước hết nó xuất phát từ ý thức trách nhiệm của người trong ngành tôm khi xuất đi những sản phẩm liên quan đến an toàn thực phẩm.

Chi Tiết

Tin Nhiều Người Đọc
Website Thông Tin Thủy Hải Sản