BẾN TRE : TẠM NGƯNG THẢ TÔM BIỂN NĂM 2014Ngày 19/08/2014, UBND tỉnh Bến Tre ban hành Công văn 3924/UBND-KTN tạm ngưng thả tôm biển trên địa bàn tỉnh Bến Tre từ ngày 01/10/2014.

 Đối với vùng đất nhiễm mặn cho phép nuôi tôm biển: Từ ngày 01/10/2014 tạm ngưng tất cả các hình thức thả giống nuôi tôm biển đến khi có văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh. Từ ngày 15/12/2014 cho phép nuôi tôm sú quảng canh, nuôi xen trong rừng.

Đối với các vùng nước ngọt khép kín: Tuyệt đối không được tiếp tục giống nuôi tôm biển dưới mọi hình thức.

Đối với các vùng nước ngọt chưa khép kín: Tạm ngưng tất cả các hình thức nuôi (vì nước không còn nhiễm mặn), chờ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xác định lộ trình khép kín cụ thể của các công trình thủy lợi sẽ có hướng dẫn, chỉ đạo sau.

Đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh giống tôm biển: 

Từ ngày 01/10/2014: các tổ chức, cá nhân không được di nhập giống tôm sú, tôm chân trắng từ ngoài vào tỉnh để thả nuôi với mọi hình thức.

Từ ngày 01/10/2014: các cơ sở sản xuất tôm biển trên địa bàn tỉnh được tiếp tục sản xuất tôm giống xuất bán ra ngoài tỉnh; không được bán giống tôm sú, tôm chân trắng cho các tổ chức, cá nhân nuôi tôm biển trong tỉnh với mọi hình thức và chỉ được bán tôm sú giống cho các tổ chức, cá nhân nuôi tôm sú hình thức quảng canh, tôm xen rừng kể từ ngày 15/12/2014.

Riêng đối với các trường hợp di nhập Nauplius, Postlarvae tôm biển về ương trong tỉnh phải được sự đồng ý của cơ quan chủ quản.

( Theo Internet )


Bài viết khác


Tin Nhiều Người Đọc
Website Thông Tin Thủy Hải Sản