NUÔI TÔM NƯỚC LỢ PHẢI ĐÁP ỨNG ĐIỀU KIỆN THEO QCVN 02-19Kể từ ngày 01/02/2015, nuôi tôm nước lợ (Tôm Sú và Tôm Thẻ chân trắng) phải đáp ứng các điều kiện theo QCVN 02 - 19 : 2014/BNNPTNT(11/08/2014)

 Ngày 29/7/2014, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Thông tư số 22/2014/TT-BNNPTNT “Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về điều kiện nuôi thủy sản”, trong đó quy định về Cơ sở nuôi tôm nước lợ - Điều kiện bảo đảm vệ sinh thú y, bảo vệ môi trường và an toàn thực phẩm. Quy chuẩn được áp dụng cho các tổ chức, cá nhân nuôi bán thâm canh và thâm canh tôm Sú (Penaeus monodon Fabricus, 1798); nuôi thâm canh tôm Chân trắng (Litopenaeus vannamei Boone, 1931) tại Việt Nam.

Ảnh minh họa

 

        Để bảo đảm vệ sinh  thú y, bảo vệ môi trường và an toàn thực phẩm, Quy chuẩn QCVN 02 - 19: 2014/BNNPTNT đã quy định những điều kiện về Địa điểm nuôi; Cơ sở hạ tầng (ao nuôi, ao chứa/lắng, ao xử lý nước thải, khu chứa nguyên vật liệu...); Hoạt động nuôi tôm Sú và tôm Chân trắng; Nước thải, chất thải; Lao động kỹ thuật của các cơ sở nuôi tôm Sú, tôm Chân trắng.

 

Quy chuẩn này sẽ là cơ sở cho các tổ chức, cá nhân thực hiện đầu tư xây dựng cơ sở nuôi và phục vụ đăng ký, chứng nhận đủ điều kiện bảo đảm vệ sinh thú y, bảo vệ môi trường và an toàn thực phẩm. Quy chuẩnQCVN 02 - 19 : 2014/BNNPTNT cũng là cơ sở cho cơ quan quản lý nhà nước kiểm tra, đánh giá và xác nhận cơ sở nuôi bảo đảm vệ sinh thú y, bảo vệ môi trường và an toàn thực phẩm. Về phía Cơ sở nuôi, phải ghi chép đầy đủ các thông tin quy định trong biểu mẫu tại Phụ lục 2. Lập hồ sơ quản lý (gồm: các biểu mẫu ghi chép; giấy tờ mua giống, thức ăn, thuốc, hóa chất, chế phẩm sinh học; giấy chứng nhận kiểm dịch và giấy tờ bán tôm thương phẩm) và lưu giữ hồ sơ tối thiểu 01 năm.

 

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/02/2015.

Chi tiết tham khảo tại: http://www.fistenet.gov.vn

                                                                                                                                      
Bài viết khác


Tin Nhiều Người Đọc
Website Thông Tin Thủy Hải Sản