Sản Phẩm
Cá Đỏ Củ

Giá:


 Cá đỏ củ sống chủ yếu ở vùng biển Viện Nam, cá đỏ củ nhiều nạc thịt ngọt đậm. Cá đỏ dùng làm chả, khi được quết kỉ miếng chả ăn ngọt  và dai rất ngon, phù hợp cho các đám, tiệc và trong bữa ăn gia đình.

Tin Nhiều Người Đọc
Website Thông Tin Thủy Hải Sản