Sản Phẩm
Cá Kình

Giá:


 CÁ KÌNH: 
- Cá Kình hay còn gọi là cá Dìa chấm vàng (tên phổ thông), cá Giò. Cá Kình cùng giống với cá Dìa sọc, là loài có chất lượng thịt thơm ngon, kích thước nhỏ hơn cá Dìa sọc. 
- Vị trí phân loại: Lớp: Osteichthyes; Bộ: Perciformes ; Họ: Siganidae ; Giống: Siganus ; Loài: Siganus canaliculatus 
- Loài Kình Siganus canaloculatus (=S. oramin) là đối tượng đầy tiềm năng cho phát triển nuôi. Loài này chịu được sự dao động lớn về độ mặn, trong môi trường tự nhiên chúng có thể chịu được độ mặn 17-37 phần nghìn (%o), nếu được thuần hoá chúng có thể sống ở độ mặn 5 phần nghìn (%o), (Pillay, 1990). 
Ảnh 1: Cá Kình (Siganus canaloculatu)

Tin Nhiều Người Đọc
Website Thông Tin Thủy Hải Sản