Đánh Bắt & Nuôi Trồng
KỸ THUẬT NUÔI CÁ CHIM BẰNG LỒNG TRÊN BIỂN

 Trên thế giới nghề nuôi cá biển đã được phát triển từ 30 năm nay và ngày càng trở thành một ngành sản xuất kinh doanh quan trọng, có ý nghĩa chiến lược của nhiều quốc gia có biển.

Chi Tiết
CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH BẮT THỦY HẢI SẢN

 Tùy theo tập tính sinh sống của các loài thủy sản ở các vùng nước khác nhau (vùng khơi, vùng lộng, tầng đáy, tầng mặt), người ta phải sử dụng nhiều loại tàu thuyền và ngư cụ khác nhau, được phân chia ra thành những nghề đánh bắt khác nhau. 

Chi Tiết
HƯỚNG DẪN CHÍNH SÁCH TÍN DỤNG PHÁT TRIỂN THỦY SẢN.

 Ngày 15/8/2014, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư số 22/2014/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện chính sách tín dụng theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản.

Chi Tiết
NUÔI TÔM NƯỚC LỢ PHẢI ĐÁP ỨNG ĐIỀU KIỆN THEO QCVN 02-19

Kể từ ngày 01/02/2015, nuôi tôm nước lợ (Tôm Sú và Tôm Thẻ chân trắng) phải đáp ứng các điều kiện theo QCVN 02 - 19 : 2014/BNNPTNT(11/08/2014)

Chi Tiết
QUẢNG NINH: SẢN LƯỢNG KHAI THÁC THỦY SẢN TOÀN TỈNH ĐẠT 29.900 TẤN

Từ đầu năm đến nay, do thời tiết diễn biến thuận lợi, việc khai thác thuỷ sản của bà con ngư dân trên địa bàn tỉnh được phát huy hiệu quả.

Chi Tiết

Tin Nhiều Người Đọc
Website Thông Tin Thủy Hải Sản